کد اقتصادی چیست ؟

کد اقتصادی شناسه ای 12 رقمی است که پس از تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.
مطابق قانون تجارت تمامی شرکت ها تا دو ماه پس از ثبت شرکت موظف به اخذ کد اقتصادی و انجام امور مالیاتی مربوطه می باشند.

امروزه فعالیت های اقتصادی در جوامع به روش های مختلفی انجام می شود. حمایت از افراد فعال در فعالیت های اقتصادی و همچنین نظارت بر فعالیت های اقتصادی (تجاری) مستلزم شناسایی افراد فعال در این زمینه است. یکی از مزایای آن اخذ مجوز فعالیت تجاری و پرداخت عوارض دولتی در قالب مالیات و جلوگیری از رقابت و تلاش ناسالم است.
علاوه بر مراحل ثبت شرکت ها و دریافت کارت بازرگانی، اخذ شماره کد اقتصادی نیز الزامی است. از این رو با استفاده از مقررات مربوطه در واحدهای ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی، نگارش و ارائه راهنمای فهرست اقتصادی برای کسانی که نیاز به یافتن اطلاعات مربوطه داشتند، استعلام کد اقتصادی انجام می شود.
از مزایای آن می توان به امکان شرکت در مناقصات و مزایدات اشاره کرد که بدون گرفتن کد اقتصادی شرکت امکان آن وجود ندارد. اخذ گواهی ارزش افزوده و اخذ کارت بازرگانی از مزایای دیگر آن است. من جمله موارد کاربردی در عقد قرارداد ها، داشتن کد اقتصادی می باشد. ارائه اظهارنامه های مالیاتی نیز از طریق این کد اقتصادی شناخته می شود .

موارد کاربرد کد اقتصادی

اخذ کارت بازرگانی

اخذ گواهی ارزش افزوده

شرکت در مزایدات و مناقصات

عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی

ارائه اظهارنامه های عملکرد سالیانه و فصلی ” ارزش افزوده”

×
اسکرول به بالا