اصلاح ماده اساسنامه

هرگاه شرکا  تصمیم بگیرد در برخی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کنند

اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می نماید ، هرگونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه باید با موافقت شرکا و هیئت مدیره صورت پذیرد .

×
اسکرول به بالا