تمدید کارت بازرگانی

مهلت تمدید کارت بازرگانی

قبل از پاسخ به این سوال که مهلت تمدید کارت بازرگانی، چه زمانی می باشد و نحوه آن، به چه صورت خواهد بود؟ باید در ابتدا، درباره کارت بازرگانی و مدت اعتبار آن، توضیح دهیم و  بگوییم که مهلت تمدید کارت بازرگانی، چه زمانی است. کارت بازرگانی، از جمله مهم ترین مدارکی می باشد که بازرگان  ها و اشخاصی که قصد تجارت بین الملل و واردات و صادرات کالا را دارند، باید از آن، بر خوردار باشند.

به طور معمول، مدت اعتبار کارت بازرگانی، هنگامی که فرد متقاضی، برای مرتبه اول، اقدام به دریافت آن می کند، یک سال است. پس از گذشت یک سال، در صورت داشتن شرایط مورد نظر، نظیر تسویه حساب مالیاتی، میزان انجام واردات و صادرات و سایر موارد، همینطور نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات، یکی از شروط اصلی تمدید کارت بازرگانی است. این مدت، می تواند، به سه تا پنج سال افزایش یابد که این افزایش، با تمدید کارت بازرگانی، در سامانه مخصوص آن، صورت می گیرد.

 

 

×
اسکرول به بالا