ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود، شرکت تشکیل شده از حداقل دو شریک است که در زمینه امور تجاری فعالیت می کند

و بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شود. هر یک از شرکا درست به اندازه سرمایه خود، تعهد و وظیفه دارند.  و عدم ذکر نام شرکا در اسم شرکت الزامی است.

درست به اندازه سرمایه خود، تعهد و وظیفه دارند.  و عدم ذکر نام شرکا در اسم شرکت الزامی است.

شرایط  ثبت شرکت مسئولیت محدود:

حداقل با حضور دو شریک

سرمایه شرکت به مدیرعامل تحویل داده می­شود و برای ثبت شرکت اقرارنامه مدیرعامل دال بر تحویل سرمایه کفایت میکند و

احتیاج به بلوکه کردند سرمایه دارد.

اداره شرکت به مدت مشخص (محدود یا نامحدود) به یک یا چند نفر به عنوان مدیر (که لازم نیست حتماً از شرکا باشند) سپرده می شود.

نیاز نیست که هر سال اعضای شرکت معرفی شوند.

مدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

تصویر کارت ملی کلیه اعضا

داشتن ثنا و سیم کارت به نام

دو نسخه از اساسنامه، تقاضانامه و صورتجلسات که توسط موسسه ما تنظیم می شود.

فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی

اصل مجوز فعالیت چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز داشته باشد.

اصل وکالتنامه چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل دادگستری انجام می شود.

×
اسکرول به بالا