اخذ المثنی مدارک شرکت

برای مدارک ثبتی هر کدام از شرکت ها، المثنی شامل موارد زیر می شود:

مدارکی که می­شود برای آن­ها تقاضای المثنی کرد بستگی به نوع شرکت مربوطه دارد. به صورت کلی و خلاصه در هر شرکتی برای بعضی از مدارک می­توان المثنی درخواست کرد که به آن­ها اشاره خواهیم کرد:

  • در ارتباط با شرکت هایی با مسئولیت محدود این مدارک شامل:
  • اساس نامه، شرکت نامه و تقاضا نامه، صورت جلسه تاسیس کنندگان است.
  • درباره شرکت های دارای سهامی خاص اين مدارك شامل:
  • اساس نامه مقرر شده در 64 ماده و دارای 11 تبصره در قانون اساسی وصورت جلسه تأسیس کنندگان می‌باشد.

نکته: چنان چه شرکتی تقاضای المثنی برای مدارک خود داشت، فقط برای موارد فوق المثنی صادر می­گردد و برای مدارک و صورت جلسه های مربوط به شرکت که در بایگانی اداره ثبت آن شرکت نگه‌داشته می­شوند، المثنی فرستاده نمی­شود.

 

×
اسکرول به بالا