تغییر و یا اضافه طبقات علامت تجاری

 

اضافه طبقات علامت تجاری را میتوانید  به راحتی انجام دهید.

همان طور قبلا که اشاره کردیم در این کار تنها دقت و تجربه لازم را در نظر داشته باشید.

در نهایت مراحل ثبت اضافه طبقات علامت تجاری، مانند همان زمانی که برای ثبت پرونده خود اقدام کردید پیش خواهد رفت.

به این معنا که برای این کار باید مراحل زیر را سپری کنید.

ورود به سامانه مالکیت معنوی ثبت نام و اخذ نام کاربری و رمز عبورتکمیل تمامی موارد خواسته شده در اظهارنامه پیوست

مدارک لازم بسته به اینکه  شما حقیقی یا حقوقی هستید  پرداخت تعرفه حق الثبت پس از انجام این مراحل باید منتظر نظر

کارشناس باشید تا با تأیید پرونده شما، درخواست مورد نظر در یکی از روزنامه های رسمی این کار پایان پذیرید.

همچنین توجه داشته باشید که اگر اضافه طبقات علامت تجاری در کار شما با تغییر لوگو و یا علامت تجاری شرکت همراه است،

باید مراحل لازم برای تغییر آن را نیز به همراه مدارک مورد نیاز در ذهن داشته باشید.

×
اسکرول به بالا