افزایش سرمایه

 

 

شرکت ها زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد،

با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز اقدام به افزایش سرمایه میکند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود،صورت میگیرد.

 

 

کاهش سرمایه

 

شرکت ها  کاهش سرمایه نوع دیگری از تغییر در سرمایه شرکت به شمار می آید،

کاهش سرمایه هم در شرایطی که شرکت در شرایط ناخوشایندی قرار دارد مفید است

و هم در شرایطی که شرکت سودده است،

شرکت به دلیل ضرر های وارد شده قسمتی از سرمایه خود را از دست داده و تا آن ضرر جبران نشود تقسیم سود غیرممکن می باشد که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت سود را میان خود تقسیم کنند.

×
اسکرول به بالا